תמונה ללא תיאור

מחזור א' 8-12/08/21

image alt

קבוצות פרטיות

אודותנו


תמונה ללא תיאור

צעד קדימה, חברת בוטיק ליצירת חוויות ייחודיות בשטח הוקמה ב-2005 ע"י זוג מורי דרך שעבדו כיועץ טיולים בכיר וכמפתחת תוכן ומכשירת מדריכים.

כיום מונה משרדנו 16 אנשים ו-70 מדריכי בית. אנו עובדים בשתי מחלקות עיקריות: מחלקת תיירות של חברות וארגונים ומחלקה למוסדות חינוך.

שמנו לנו לדגש את השירות האישי והמקצועי ואנו מעמידים כערך עליון לחבר בין צרכי הלקוח לפעילות ייחודית, ערכית וחוויתית.

תקנון חברה
תנאי התקשרות ואחריות
בטיולי צעד קדימה טיולים בע"מ לנוסע/ת
צעד קדימה טיולים בע"מ מציעה ומפיקה (לפי דרישה) טיולים מאורגנים באתר האינטרנט ובפרסומים אחרים המיועדים לקהל הרחב בתנאים המפורטים להלן.
חובה לקרוא בקפידה תקנון זה כדי להימנע מאי הבנות.
רכישת השירותים המוצעים על ידי החברה מהווה הסכמה לתנאים המפורטים בהמשך.
הרשמה ותשלום
את ההרשמה יש לבצע על גבי טופס רישום מפורט ובו פרטי הנוסע/ת ותנאי התשלום המוסכמים.
מילוי טופס ההרשמה ושליחתו חתום מהווים קריאה והבנה מלאה של תקנון החברה ושל ההערות והתנאים הכללים בכל טיול וטיול.
טופס ההרשמה חייב להיות חתום ולציין את דמי ההרשמה שיהוו הבטחת מקום לנרשמים כולל אמצעי תשלום (שיק, כרטיס אשראי, העברה בנקאית).
לצעד קדימה הזכות לא לקבל אדם לטיול, ללא טופס הרשמה מלא חתום.
לצעד קדימה זכות לסרב לממש נסיעה של כל נוסע שלא ביצע את מלוא התשלום לפני היציאה.
דמי טיפול ורישום של 10% מינימום מהעסקה יגבו מראש ולא יוחזרו לנוסע בעת ביטול מצידו.
היציאה מותנית במינימום נרשמים. במידה ולא יירשמו מינימום, הטיול יתבטל 3 ימים לפני הטיול. במקרה זה, כרטיס האשראי לא יחוייב.
במידת הצורך ניתן ליצור קשר עם המשרד 046341001
אנשים שיגיעו נקודת האיסוף באיחור המועד הנקוב, יוכלו לחבור למסלול באופן עצמאי בלבד ובאחריותם.
לא ניתן להצטרף ביום הטיול וללא סידורי הרשמה ותשלום מראש שכן יש לתאם בין מס' גורמים רב.
החיוב יעשה בש"ח, בצמוד לשער מזומנים מכירה.
המחירים כוללים מעמ כחוק. אילת מעמ 0%.
ביטולים
ביטול יזום של טיול על ידי צעד קדימה הנובע בעיקר ממספר מועט של נרשמים יתאפשר עד 3 ימים לפני יציאת הטיול ללא כל טענה ו/או תביעה של הלקוח לרבות לעניין דמי הטיפול והרישום...אשר יינתנו כזיכוי לרישום לטיול חליפי.
במקרה של ביטול המסע או דחייתו תינתן הודעה טלפונית/מייל/ פקס אישית לכל נרשם, לפי הפרטים שהזין המשתתף בעת ההרשמה
ביטול יזום ע"י צעד קדימה יתאפשר במקרים של מצב בטחוני, שביתה במשק או מזג אוויר לכל המאוחר 3 ימים לפני הטיול ובתנאי שאין חלופות דומות ותואמות לטיול.
עסקת מזומן תוחזר ללקוח באופן מיידי ברגע ההחלטה של הביטול.
עיסקאות אשראי יוחזרו על פי התנהלות חברות האשראי.
ישנה אפשרות שהתשלום ישמש זכות לנסיעה עתידית או אלטרנטיבה דומה זאת על פי בחירת הלקוח.


ביטול ע"י הנוסע
• הלקוח רשאי לבטל את הטיול- בהודעה בכתב לחברה- כולל בפקסימיליה, דואר רשום- בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שהביטול ייעשה- 14 ימים, בימי עבודה - כל אחד מהימים א'-ה', שאינו יום חג או ערב חג.
• משתתף שביטל במהלך השבועיים שלפני הפעילות יחוייב במלוא מחיר הפעילות.
• תנאי ביטול בטיולים ובהן לינה. בין 6 שבועות לחודש יחויב המזמין ב 25% מדמי הטיול. בין 6 שבועות לשבועיים לפני מועד ביצוע הטיול יחויב המזמין ב 50%
• צעד קדימה תגבה את הסכום מכרטיס האשראי במידה והלקוח חייב סכום כסף לפי תוכנית הטיול אליה נירשם הלקוח וחתם על טופס הרישום.
• צעד קדימה תהא רשאית להודיע לכל לקוח בכתב, קודם להתקשרותו לרכישת טיול מן החברה, על תנאי ביטול מיוחדים החלים לפני חגים ובמהלכם או בכל עניין חריג.
• הודעת ביטול - תימסר במשרד החברה בכתב בלבד (כולל בפקס)
• מועד הביטול - ייחשב מועד מסירת ההודעה כאמור (יום ושעה(
הסכומים ששולמו באמצעות כרטיסי אשראי יוחזרו על ידי חברות האשראי בערכם השקלי, כפי
ששולמו על ידי הלקוח.
החזרי כספים
אין החזרי כספים מעבר לזמן הביטול הנקוב. במקרים חריגים יש ליצור קשר עם המחלקה לפניות הציבור 046341001.
במידה ולא ניתן להגיע לטיול, ניתן לדאוג למחליף שיגיע במקום המשתתף ובאותה עלות. יש לדאוג להעביר את פרטי המשתתף המחליף למשרדי החברה עד 3 ימים טרם הטיול.
תכנית הטיול / מניין הימים בטיול
הטיול והמסלול כפי שפורסם מחייב את צעד קדימה אולם יתכנו שינויים בקביעת סדר ימי הטיול והביקורים כפי שמודפסים בחוברת ובפרסומי החברה.
תכנית הטיול ופרטיה הם חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
השתתפות בטיול והרכב המשתתפים
יציאת הטיול מותנית בכמות משתתפים מינימאלית על פי המפורט בכל טיול.
לצעד קדימה ישראל יש רשות לדחות או לבטל הרשמה של כל נוסע/ת אשר לשיקול דעת החברה לא יתאים להרכב הקבוצה ולאופייה.
כמו כן זכות החברה קיימת להפסיק השתתפות נוסע/ת בטיול הגורם לטענת המדריך ו/או הקבוצה להפרעה למהלך הסדיר של הטיול. הוצאה, החזרת הלקוח/ה תקוזז מהסכום הכולל שיחושב לצורך החזר תשלום על שירותים לא מנוצלים.
הרכב וגילאי המשתתפים אינו מוגבל בהרשמה לקהל הרחב. אין באפשרות צעד קדימה יכולת להבטיח שנתונים הנמסרים בזמן מסוים לא ישתנו
לאחר מכן ולכן טענות בנושא זה של גיל או הרכב לא יוכלו להילקח בחשבון.
חילוקי דעות
המידע הניתן בתקנון זה ובשאר פרסומי צעד קדימה מהווה אסמכתא להתחייבות על פיהם נרכש המוצר. אין בידי צעד קדימה כל יכולת להיות אחראית למידע בלתי מוסמך או בלתי בדוק שנמסר וסותר נתונים אלה או נתונים נלווים, אלא אם הם מגובים בכתב.
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך,
בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט: תל-אביב - יפו, מרכז, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים.
השירותים הניתנים (בהתאמה לכל הצעה):
שירותי לינה
ייתכנו מקרים שהלינה שהקבוצה תלון בהם יהיו בקרבת הפעילות המתוכננת. אין בכך לשנות את מהות הטיול ותכניו. במקרה של מיקום מרוחק יותר מהפעילות, יעמוד האוטובוס לרשות צעד קדימה בשעות הערב לקיום התוכנית המובטחת (לשיקול של מדריך הקבוצה בטיול המאורגן).
בחדרים הזוגיים המיטות יכולות להיות כפולות או 2 מיטות נפרדות. במקרים מיוחדים ייתכנו חדרים זוגיים שהמיטה היא קומבי (המאפשרת לינה ל-2 אנשים בחדר). לקוח/ה בודד/ה יקבל שותפ/ה זר/ה לחדר (מאותו מין) ולא תתקבלנה טענות על אי התאמה (גיל, עישון, וכו'...). המעונינ/ת יוכלו לשהות בחדר לבודד בתוספת תשלום. בהזמנת חדר לשלושה בעיקר במלונות מדרגת תיירות טובה או ראשונה יש סבירות שתוכנס מיטה נוספת לחדר מבלי שהחדר מותאם ללינה של שלושה. אין אפשרות להבטיח חדר גדול ונוחיות מראש (צריך לקחת בחשבון שהחדר יהיה צפוף).
היציאה הרשמית מהחדרים בכל מקרה לפני שעה 12:00 והכניסה לחדרים בכל מקרה לא לפני השעה 14:00. יש לקחת בחשבון את צרכי המלון בניקוי החדרים והכשרתם לקליטת נוסעים חדשים.
רשימת אתרי הלינה תימסר ללקוחות לפני יציאתם. ייתכנו שינויים של הרגע האחרון. אנו מתחייבים לשמור על הרמה ואזור הלינה הקרוב ביותר למקורי.
החדרים לקבוצה הם על בסיס RUN ON HOUSE כלומר לא כולם זהים ודומים. ייתכנו רמות שונות לפי מצב תפוסת החדרים במלון. יהיו לקוחות שיקבלו סוגים ורמות שונות של חדרים.
תחבורה
האוטובוס שיעמוד לרשות הקבוצה יהיה אוטובוס דלוקס מיוחד לתיירים ממוזג בהתאם לתוכנית המפורסמת. יום עבודה של נהג מבוסס על 12 שעות. אין זו חובתו של הנהג לבצע טיולים מעבר לרשום בתוכנית הטיול בזמן המוגדר כחופשי, פנוי או אפשרות. פעילות בזמנים אלה תעשה ביוזמת מדריך הקבוצה בהסכמת הנהג ובעלות כספית שתימסר למטיילים.
אוטובוס ממוזג, הכוונה למזגן העובד בתנאים סבירים ובהספק ידוע ומוכר בארץ התיור. איינו יכולים להתייחס שמיזוג האוויר יפעל בצורה מלאה בתנאי חום בלתי סבירים לארץ התיור.

כלכלה
הארוחות שפורסמו על פי הרשום בכל טיול וטיול בנפרד. ארוחות הבוקר בדר"כ קונטיננטאליות מזנון. האוכל הצמחוני יכול להיות בלתי מספיק כתחליף לארוחה בשרית רגילה. על בעלי רגישות לגלוטן לעדכן טרם הטיול. בזמן הטיול, צעד קדימה אינה יכולה להתחייב על ארוחות ללא גלוטן. כמו כן, אין מספקים לחם ללא גלוטן. זה באחריות המשתתף.
מדריך הקבוצה
זהו האיש המרכזי בטיול המשמש כמדריך וכאיש ארגון האחראי לכל מה שקשור בקבוצה בזמן השהות בחו"ל ומשמש כנציג צעד קדימה לכל עניין ודבר. הוא האיש לכל בעיה או נושא שמתעורר במהלך הטיול.
ייתכן מקרה בו מדריך הקבוצה יפגוש את הקבוצה בדרך או שיעזוב את הקבוצה בדרכה לסיום.בטיול רב יומי, המדריך חופשי מרגע סיום הפעילות כפי שהוצע בתכנית, ואינו מחוייב להיות עם הקבוצה.
הטיפ (תשר) למדריך ולנהג הקבוצה הישראלי אינו כלול בתשלום הטיפים הנמסר מראש ונתון לשיקול דעתו של כל נוסע/ת בסיום הטיול ישירות אל מול ה מדריך / הנהג.
אין צעד קדימה מתחייבת על שיבוץ מדריך ספציפי והיא רשאית לשנות את שיבוץ המדריך בכל עת.
מחירי הטיול אינם כוללים:
תוספת לחדר יחיד.
הוצאות אישיות (כביסה, טלפון, קניות, שתייה בארוחות וכו)
ביטוח בריאות וביטוח רכוש.
תשר לנותני השירותים המקומיים 10% לאדם.
הערות
חובה לעשות ביטוח אישי.
חברת צעד קדימה טיולים בע"מ אינה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק גופני ובין אם נזק ברכוש ( לרבות לגבי האחד כלפי השני, אשר נובע כתוצאה מאי הישמעות להוראות המדריך ו/או הוראות המקום /האתר , צעד קדימה אינה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא בין אם נזק גופני או נזק ברכוש בין הנוסעים לנוהגים ובין לצד ג' כל שהוא אשר עלול להיגרם כתוצאה משימוש בכלי רכב, במקרים שיש פעילויות הכרוכות בנהיגה.
במידה ובטיול יש פעילויות הכרוכות בנהיגה עצמית, יש להצטייד ברישיון נהיגה ישראלי בתוקף וכן בכרטיס אשראי בין-לאומי שיימסר לחברת ההשכרה לביטחון בלבד. הנוסע או נציגו יחתום ישירות על טופס שימוש ברכב.
יתכנו שינויים במסלול בהתאם למזג האוויר, התנהלות הקבוצה, תקלות ובהתאם לשיקול דעתו של המדריך בשטח.
יש לבדוק את האוטובוס ומקום הלינה לפני השימוש. הלקוח יהא אחראי לכל נזק ברכוש שייגרם על ידו או על מי מטעמו שלא עקב שימוש סביר, .
בטיולים הכוללים התעסקות בספורט יש לבצע תוספת לפוליסה שתכסה גם פעילות זו.
על כל לקוח להודיע על בעיות רפואיות מיוחדות לחברה אשר תבדוק את מידת ההתאמה בין מצב בריאותו של הלקוח לקושי המסלול. באחריות הלקוח לוודא באם יש בתוכנית הטיול פעילות המוגדרת ככזו.
אנו שולחים דיוור אלקטרוני מורשה לפי תיקון מס' 40 בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), לנמענים שאישרו יצירת קשר, בהתאם לתנאי השימוש באתר ותוך כדי מתן אפשרות להסרה מיידית מרשימת התפוצה
מחיר הטיול נקבע לפי המחירים והמיסים הידועים לחברה היום. במידה ויחולו שינויים בתעריפי
הטיסות, מיסי הנמל, היטל הביטחון, היטל הדלק או כל שינוי אחר שאינו בשליטתה של
חברת צעד קדימה טיולים בע"מ, ישתנה מחיר הטיול והתוספת תחול על הנוסע.
כל הסכומים הנקובים במט"ח ייגבו בש"ח לפי שער נוסעים גבוה, כנהוג בחברות התעופה.
כללי התנהגות בזמן הפעילות
יש להקפיד ללכת רק בשבילים המסומנים, ולהישמע להוראות המדריך.
אסור לפגוע בחי, בצומח ובדומם, בכל מקום לאורך המסלול. אסור לקטוף פרחים ואין לקחת מאובנים.
אסור לפגוע בעתיקות ואין להשאיר כתובות.
משתתף שלא ישמע לנהלים, למדריך ולתקנון עושה זאת באחריותו.
ציוד אישי ויקר ערך הינו באחריות המשתתף.
על המשתתף לנהוג בכפוף לחוקי מדינת ישראל אי מילוי החוקים וההוראות יביא לידי הרחקה של המשתתף מהטיול ללא החזר כספי.
יש להישמע להוראות המארגנים ו/או נציגיהם.
יש לשמור על הטבע ולמנוע כל פגיעה בחי בדומם ובצומח. מסלול המסע נבחר בתיאום ובסיוע פקחי שמורות הטבע יש לשתף פעולה עם הפקחים.
יש להקפיד במיוחד על שמירת הטבע באזורי שמורות טבע.
יש לנוע על שבילים בלבד, אין לרדת מהשביל.
יש להישמע לרשויות המוסמכות בחוק כגון צבא, משטרה, פקחי שמורות הטבע, מרשלים וכו'.
סיוע בחילוץ בשטח יסופק על ידי המארגנים במידת הצורך עד לכביש הקרוב. יש להודיע לאחראים על התקלה ולהמתין בסבלנות לצוות המחלץ.
על מנת למנוע עיכובים מיותרים יש לדייק בפרטים לגבי אופי התקלה והמיקום המדויק. לא יתקבלו הודעות ללא מסירת פרטי המודיע והטלפון שממנו התקשר.
חילוץ – על חשבון הלקוח
במקרים של טיולים עם רכבים פרטיים – האחריות על המשתתף... ובמקרה של פגיעה בכלי רכב או אדם או ברכוש במהלך המסע.
משתתף אשר החליט לפרוש מהטיול חייב להודיע למארגנים בכתב דהינו למסור את טופס המסע.
פרישה ללא הודעה תחייב את המשתתף בהוצאות החיפוש. המשתתף מתחייב בזאת לשלם למארגנים את מלוא ההוצאות שיוצאו בקשר להפעלת אמצעי חיפוש וחילוץ או כל אמצעי אחר עקב פרישה בלתי מדווחת.
לגבי שטחי אש וככלל אין לגעת או לעלות על חפצים חשודים ואין לרדת מהשבילים המסומנים אין להיכנס ברגל או ברכב לאזורים מגודרים במידה ויהיו.
יש לעדכן את המדריך והחברה בכל בעיה רפואית בין אם קיימת ובין אם מתעוררת במהלך הטיול.
אני מצהיר כי השתתפותי באירועים היא על אחריותי האישית והצטרפותי לטיול/אירוע מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בהצהרה זאת
אני מצהיר כי מצב בריאותי מאפשר השתתפות באירועים מסוג זה וכי אני לוקח אחריות אישית מלאה לעניין זה לאחר שהוסבר לי קושי המסלול וטיבו.
ידוע לי כי המארגנים אינם לוקחים אחריות על תנאי השטח אשר השתנו בצורה פתאומית או מזג-האוויר בו נערך האירוע.
ציוד חובה למסלולים:
נעלי הליכה, תיק, כובע, 3 ליטר לאדם, תכשיר נגד שמש, בגדים ונעליים להחלפה במידה ונכנסים למים (בנקודות המיועדות לכך), עזרה שנייה , תרופות לאלה שנוטלים ע"ב קבוע ( לדוגמא משאף לחולי אסטמה מזון ליום הראשון.
ציוד לטיולים רב יומיים :
כלי רחצה, מגבת, בגדים להחלפה, שק שינה במידה והלינה לינת מאהל, זוג נעליים להחלפה, פנס אמין.
על המשתתף לעדכן בנושאים בריאותיים ובצרכים מיוחדים הקשורים למזון.
על רגישים לגלוטן להיערך עם לחם באופן אישי.

תנאי שימוש באתר צעד קדימה
ברוכים הבאים לאתר צעד קדימה טיולים בע"מ (להלן "צעד קדימה" או החברה").
השימוש באתר צעד קדימה ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. באתר תמצא תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, פקסימיליה, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).
שימוש בתכנים באתר
הגולש רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באופן אחר, אלא אם כן
התקבלה הסכמת צעד קדימה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):
• הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך צעד קדימה, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
• אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers,Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך צעד קדימה. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מ-צעד קדימה.
• אין להציג תכנים מ-צעד קדימה בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
• אין להציג תכנים מ-צעד קדימה בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
• אין לקשר ל-צעד קדימה מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
• אין לקשר לתכנים מ-צעד קדימה, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט ב-צעד קדימה במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו ב-צעד קדימה. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מ-צעד קדימה, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי ב-צעד קדימה, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט ב-צעד קדימה להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
• צעד קדימה רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי צעד קדימה בעניין זה.
• הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
• צעד קדימה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מ-צעד קדימה ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את צעד קדימה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
תכנים שגולשים מוסרים לאתר
לרבות המלצות, תכנים בבלוגים, בפורומים ותגובות גולשים
ההמלצות בערוץ ההמלצות או במקומות אחרים באתר, וכן החומר הנכתב בבלוגים, בפורומים, ובתגובות הגולשים הם טכסטים של גולשים, הנכתבים על אחריותם המלאה, ולצעד קדימה אין אחריות כלשהי על אמיתות או דיוק או עדכניות המלצות אלה.
הכותבים לאתר צעד קדימה מצהירים בזאת כי הם מתירים לצעד קדימה להשתמש בחומר לכל מטרה שהיא.

ידוע לגולשים ולמשתתפים באתר כי יש בידי צעד קדימה האפשרות לשנות, לתקן לערוך או להוריד כל דבר שהוכנס לאתר ע"י גולש.
הגולשים מתחייבים בזאת להכניס תכנים אמתיים ומדויקים, ללא שקרים וסילופים, ללא הפרות זכויות יוצרים, ללא לשון הרע, ללא עידוד עבירות על החוק וללא כוונות מסחריות כלשהן.

צעד קדימה רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרהגולש לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים ב-צעד קדימה, במשתמשיו, בצעד קדימה או במי מטעמה. בנוסף, צעד קדימה תהיה רשאית במקרה זה למנוע מהגולש פרסום תכנים נוספים ב-צעד קדימה. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות צעד קדימה לפי כל דין.

החליטה צעד קדימה לפרסם תוכן שמסר הגולש – היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.
התכנים שימסור הגולש לפרסום ב-צעד קדימה יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. מומלץ לגולש לנהוג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלו בעקבות השימוש ב-צעד קדימה או פרסום איזה מפרטיך. מומלץ לגולש לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליו לפחות באותה מידה של זהירות שהוא נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

צעד קדימה ממליצה לגולשים להתייחס לתכנים כפי שפורטו לעיל בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של צעד קדימה, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. על הגולשים לקחת בחשבון כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב.
זכויות יוצרים וקניין רוחני
כל החומר המופיע באתר כולל טקסט, תמונות, קטעי וידאו, איורים וכו' שייך לצעד קדימה באופן בלעדי. אין להעתיק או למסור או לצטט חומר זה ללא אישור מראש ובכתב מצעד קדימה, למעט לצורך פרטי ואישי בלבד.
גולשים צלמים וכותבים המוסרים תוכן כלשהו לאתר, מצהירים בזאת כי הם מוסרים את זכויות היוצרים לתוכן לצעד קדימה לכל מטרה שהיא, לרבות לצורך שימוש במגזין המודפס ו/או לכל צורך והוצאה לאור אחרת.
גלריית תמונות
גולשים המכניסים צילומים לגלריה מצהירים בזאת כי הזכויות בצילומים הינן שלהם והם לא מפירים בזאת שום זכויות של אחרים.
המלצה לטיול או לפעילות
החומר הנמצא באתר אינו בגדר הצעה לביקור במקומות או לפעילויות מסוימות אלא מידע על הנושאים השונים בלבד.
ספורט אתגרי
העיסוק בספורט אתגרי לסוגיו השונים המופיע באתר הינו מסוכן לעיתים ועל אחריותו הבלעדית של הגולש. אין בתוכן המופיע באתר משום המלצה לעסוק בכל פעילות ו/או פעילות ספורטיבית ו/או פעילות אתגרית.
אחריות צעד קדימה
צעד קדימה עושה ככל יכולתו על מנת לבדוק ולעדכן את הכתוב, אך כתובות ופרטים עלולים להשתנות, וכמו כן מחירים וכל נתון אחר. אין לצעד קדימה כל אחריות על הנכתב באתר, ועל כל אובדן או נזק או עוגמת נפש הנגרמים כתוצאה מגלישה באתר. הגולש מוותר מראש על כל טענה בעניין זה.
איסוף פרטים
צעד קדימה אוסף את פרטיהם של גולשים הנרשמים לאתר במאגר מידע המנוהל על ידו, ורשאי להשתמש בפרטים לצורך משלוח הצעות שונות בעלות תוכן שיווקי לנרשמים. כל זאת תוך כדי שמירה מתבקשת על הפרטיות ו/או המדיניות הכתובה בצמוד לטופס הרישום. צעד קדימה רשאי לשנות מדיניות זאת מידי פעם.
גולש רשום המעוניין להפסיק לקבל מידע כלשהו מאתר צעד קדימה, יוכל להסיר את עצמו בכל עת באמצעות קישור בתחתית הדיוורים, או לפנות לאתר צעד קדימה לכתובת האלקטרונית vered.d@zktrips.co.il והכתובת תימחק.
אי מיילים
גולש רשום מתיר בזאת לצעד קדימה לשלוח אליו פרסומים שונים, כולל של מפרסמים אחרים כלשהם, ולפנות אליו באי מייל, בטלפון, בדואר ובכל דרך אחרת.
גולש שרוצה להפסיק שירות זה ישלח אלינו הודעה באי מייל או יעביר בטלפון.
קישורים
אין לעשות קישורים לצעד קדימה ישירות לחלקים כמו תמונות או חלקי טכסטים, אלא לעמודים מלאים ( AS IS )בדיוק כפי שהם מופיעים באתר צעד קדימה.
באתר צעד קדימה תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. לצעד קדימה אין שליטה או פיקוח על תכנים אלו. הקישורים שנעשים ע"י צעד קדימה אינם מעידים על הסכמת צעד קדימה לתוכנם. צעד קדימה אינו אחראי או ערב לאמינותם, עדכניותם, לחוקיותם,לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. צעד קדימה אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
צעד קדימה אינו מתחייב כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. צעד קדימה רשאי להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט.
פרסומים
כל פרסום באתר כולל באינדקסים הוא על אחריות המפרסמים בלבד. צעד קדימה אינו אחראי על כל מידע המופיע בחלקים אלה. צעד קדימה אינה צד להתקשרות בכל צורה שהיא. כל האחריות למוצרים ושירותים אלה, לרבות האחריות לאיכות השירות שניתן ללקוח היא על החברה ממנה בוצעה ההזמנה.
אבטחת מידע
צעד קדימה ינקוט צעדים סבירים על מנת לאבטח את זרימת המידע המגיע מהגולשים והנרשמים
Cookies
צעד קדימה עשוי לעשות שימוש ב-COOKIES לצורך איסוף נתונים סטטיסטי ומידע, ולצורך שיפור השירות.
פניות
על כל טעות, פגיעה או בעיית שירות באתר יש לדווח לצעד קדימה באמצעות קישור זה, או בכתב אל "צעד קדימה" ת.ד. 12101, פארק תעשיות עמק חפר 3877701
דין וסמכות שיפוט
על האתר יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד. מחלוקות יפתרו באמצעות בית המשפט בתל אביב